Prawosławny monaster św. Cyryla i Metodego

http://www.monasterujkowice.pl/?id=43
Monaster w Ujkowicach » Aktualności » Modlitwa na Boże Narodzenie

Modlitwa na Boże Narodzenie 11.01.2010

O, Wcielone Boże Słowo, Zbawco nasz, Jezu Chryste, Któryś z miłości do nas ludzi, grzesznych stworzeń upadłych przez nieposłuszeństwo prarodzica Adama zechciał opuścić przecudne niebiosa i wcieliłeś się w łono Przeczystej Twojej Rodzicielki Dziewicy Maryji, aby naprawić przez nią to, co zniszczyła Ewa.

O Nowonarodzone Dzieciątko położone w żłobie, bo nie było dla Ciebie miejsca w gospodzie, nie było dla Ciebie miejsca między ludźmi.

To wół i osioł rozpoznają Swego Gospodarza, a naród Twój gorszy od zwierząt, naród Twój szuka sobie innego boga, który jest księciem tego świata, który jest Lucyferem i diabłem, dawnym zbuntowanym aniołem.

O Nowonarodzony, Który pukasz nieustannie do serc ludzkich, szukając miłości, czekając nieraz bardzo długo pod drzwiami naszych domów, rodzin i serc, aż zatwardziali, skamienieli chrześcijanie otworzą Ci na oścież zaryglowane dusze i przyjmą Cię na odpoczynek, a wraz z Twoim przyjściem wrócisz Twój pokój, radość i życie.

O Nowonarodzony Zbawco świata, Którego świat nie chce i Którym gardzi. Jeżeli ja należę choć z części do tego świata to dziś wyrwij mnie z niego, bo cały Twój jestem, boś Ty przez chrzest święty wyrwał mnie z tego świata. To nie ja Ciebie, ale Ty mnie wybrałeś, abym był Twoim świadkiem w świecie głosił Twoje Imię poganom.

O Boskie Dziecię, Którego witają pasterze i mędrcy, a chwałę wyśpiewują niebieskie chóry Aniołów. Witamy Cię razem z nimi, jako Twoje dzieci, jako Twoi bracia i siostry, wśród których masz stałe miejsce przebywania, bo upodobaniem Twoim jest przebywać pośród synów ludzkich. Świadomi jesteśmy, że Herod chciał Cię zabić. On dziś morduje miliony niewinnych dzieci, aby zabić wiarę a Ciebie, Wcielone Słowo Boże, aby złożyć ofiarę demonom z krwi dzieci nienarodzonych. Zmiłuj się Dawco Życia nad oszalałą ludzkością, która wybiera śmierć, jako drogę do szczęścia i dobrobytu.

O, Dawco pokoju, Który powiedziałeś: „Pokój Mój daję wam, pokój Mój zostawiam wam. Nie taki pokój, jaki daje świat, mój pokój z niebios Ja wam daję, bo nie ma pokoju bezbożnym.” Mordercze pragnienie fałszywego pokoju bez Boga czyni świat areną cyrkową, gdzie corocznie morduje się chrześcijan i składa i nich ofierze demonom, a świat ryczy w lucyferycznym szale: „Za mało, za mało!” O, Boże Miłosierny, zlituj się nad prześladowanymi chrześcijanami! Umacniaj ich wiarę, i osładzaj cierpienia, aby walczyli do końca, wiary ustrzegli i bieg ukończyli, a Ty Sam uwieńcz ich wieńcem sprawiedliwości i chwały.

O, Boże Litościwy! O Jezu Chryste - Boski Pasterzu Swojej owczarni! Który obiecałeś być z nami aż do skończenia świata. Zmiłuj się nad Jej pasterzami, których postawiłeś jako stróżów Twojej owczarni. Umacniaj ich w wierze, w nadziei i miłości. Oczyść Owczarnię Twoją z najemników, z wilków w owczych skórach, ze złodziei i zabójców i z dzików, które ryją w Twojej Winnicy. Obudź śpiących pasterzy, którzy zamiast czuwać nad bezpieczeństwem owiec, wchodzą w układy z drapieżnymi wilkami. Nie dopuść, aby dzierżawcy Twojej Winnicy dopuścili się drugiego Bogobójstwa, zabijając Ciebie, Boskiego Dziedzica w duszach Twego Ludu i przywłaszczając sobie na własność Twoją Winnicę. Chroń nas od takiej postawy! Rozpal w pasterzach apostolską gorliwość i pragnienie służby, oraz obrony Twojej owczarni, aż do ofiary z własnej krwi, abyśmy nawróciwszy się, jako słudzy leniwi i przewrotni, mogli wtedy innych umacniać w wierze.

Powołaj pogan do światła Twojej Ewangelii, jak wezwałeś mędrców ze Wschodu, którzy za blaskiem gwiazdy odnaleźli Ciebie Światłość ze Światłości, Boga Prawdziwego z Boga Prawdziwego. Nie daj marnie zginąć stworzeniom ludzkim, w błędnych religiach szukających „prawdy”, albo w szale lucyferianizmu wzgardzili Tobą, Jedynym Mesjaszem, Jezusem Chrystusem - Bogiem Wcielonym, a dobrowolnie sprzedają swe dusze zbuntowanemu aniołowi, który powiedział: „Nie będę służył Bogu!” Zlituj się nad jednymi i drugimi o Zbawco najłaskawszy i pociągnij wszystkich do blasku Ewangelii Twojej, aby było na całym świecie znane, czczone i uwielbiane, najświętsze i najwspanialsze Imię Twoje, w Którym jest nasze zbawienie.

Niech rozszerza się Królestwo Twoje na ziemi, w którym wielbione będzie bezgraniczne Twoje Miłosierdzie i uwielbiana w Jedności Trójca: Ojca, Syna i Przenajświętszego Ducha, teraz i zawsze i na wieki wieków.

© Monaster św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.