Prawosławny monaster św. Cyryla i Metodego

http://www.monasterujkowice.pl/?id=62
Monaster w Ujkowicach » Aktualności » BOŻE NARODZENIE 2010

BOŻE NARODZENIE 2010 11.12.2010

„Wstawajcie, nie śpijcie - Bracia moi mili, Popatrzcie na niebo, nie ciągle w ziemię! Dziś z niebios schodzi Zbawiciel świata Wyzwoli z piekła Adama plemię!”

Anioł Boży budzi nas słowami tej kolędy, tak samo jak 2010 lat temu budził śpiących pasterzy w Betlejem. Nie śpijcie Pasterze owiec! Obudźcie się Gospodarze! Przetrzyjcie oczy najemnicy! Badajcie duchy uczeni i królowie i podążajcie za Gwiazdą, którą jest Zbawca – Jezus Chrystus – Prawda, Droga i Życie.

Zadrżyj, Herodzie, wraz z całym dworem, który planujesz zabić Prawdę, zabić Życie, zabić Miłość, a ludzi wierzących w Chrystusa zepchnąć na szeroką drogę bezbożności , wiodącą prosto w objęcia lucyfera, któremu służysz.

Cieszcie się, Ludu Boży, Ludu wierzący prawosławnie w przyjście Mesjasza – Jezusa Chrystusa, Który przyszedł na ziemię 2010 lat temu. Cieszcie się i weselcie, bo On wciąż rodzi się w naszych sercach przez Eucharystię, gdy tylko godnie Go przyjmujemy. „Kto zaś spożywa Jego Ciało i pije Jego Krew niegodnie – potępienie dla siebie spożywa i pije – nie bacząc na Ciało Chrystusa” (I Kor. 11: 29-30)


Bracia i Siostry Prawosławni!

Bracia i Siostry dobrej woli, w których Bóg ma upodobanie! Życzymy Wam ustawicznego trwania przy Chrystusie i wychwalamy Go na wzór Aniołów. Życzymy szukania Go, jak Mędrcy i składania Jemu ofiar Miłości, jak betlejemscy Pasterze!

Niech Bóg darzy Was zdrowiem i szczęściem na Jordan i na Nowy Rok 2011.Wasz Archimandryta Nikodem wraz z Braćmi z Ujkowickiego Monasteru********************************

Droga Rodzino Cyrylo-Metodiańska. Bracia i Siostry w Chrystusie Nowonarodzonym!


 • Minął Rok 2010, pełen cierpień, narodowej tragedii i powodzi … Rok, który dał nam Bóg na opamiętanie, na pogłębienie naszej wiary i na zdobywanie i budowanie Królestwa Bożego. Jak wykorzystaliśmy ten rok?
 • Dziękujemy wszystkim Braciom i Siostrom, którzy przez kolędowanie przyczynili się do materialnego wsparcia naszego wspólnego Monasteru. Dziękujemy tym wszystkim, którzy przyjmowali kolędników i nie zamykali swych drzwi i serc słysząc słowo „Ujkowice!” Tak! Na niektórych to działa, jak … No właśnie – zależy to od stanu duchowego człowieka.
 • Prosimy Was w tym roku - nie zapominajcie o nas, bo samymi dobrymi chęciami ani słówkami nie zbuduje się Cerkwi, ani Monasteru! Trzeba wspólnego wysiłku i wspólnej ofiary … Pomagajcie nam w miarę swych możliwości, abyśmy mogli tutaj trwać na tym punkcie granicznym Ortodoksji w Polsce.
 • Zewsząd dochodzą nas słuchy o mającym się odbyć VIII Soborze Powszechnym, a wcześniej już podobno ma nastąpić Unia z Rzymem – aby Sobór mógł być uznany za Powszechny. Módlmy się do Ducha Przenajświętszego o światło dla naszych Pasterzy, aby mądrze prowadzili Owczarnię Chrystusa do Zbawienia! Sobór nie może być zwołany – by dostosować Cerkiew do świata, ale to Cerkiew ma przemieniać ten lucyferyczny świat i prowadzić go do zbawienia. Interesujcie się tym tematem! Pytajcie Waszych biskupów, Waszych kapłanów: jaki jest cel tego soboru i komu naprawdę jest on potrzebny? co będzie w Prawosławiu zmieniane? co skracane? co wyrzucane? a co podmieniane?

  Duchowni mają obowiązek Was informować o planach „reformy” Prawosławia na VIII Soborze – ponieważ wszyscy jesteśmy Cerkwią Jezusa Chrystusa, a Soboru nie można zwoływać w tajemnicy przed Ludem Bożym i bez Soborów Lokalnych z udziałem duchowieństwa diecezjalnego, mnichów i świeckich.

  Wszyscy mamy obowiązek bronić czystości Prawosławia!!! Pamiętajmy o zasadzie:CERKIEW PRAWOSŁAWNA JEST NIEREFORMOWANA, PONIEWAŻ NIE BYŁA ZDEFORMOWANA!

  Kto na własną rękę „reformuje” Prawosławie, ten zakłada, że jest Ono nieprawdziwe i zdeformowane. Prawosławie „dopasowane” do tego świata nie będzie należeć już do Chrystusa, Który powiedział: „Królestwo Moje nie jest z tego świata i wy nie jesteście z tego świata. Gdybyście byli z tego świata, świat by was umiłował (J. 15:19 i nn.)”
 • Czytajcie wiadomości na naszej stronie: http://wiadomosci.monasterujkowice.pl/
 • Zapraszamy Was do duchowej jedności z nami w te święta, szczególnie 3 lutego w dzień Watopedzkiej Bogarodzicy. Ze względu na zimę nie organizujemy większego Prazdnika, ale duchowo możemy wszyscy się łączyć w modlitewnym czuwaniu przed naszą Otradą.
 • Zasyłamy Wam do Waszych Domów i Rodzin nasze serdeczne błogosławieństwo: Niech błogosławi Was Ojciec Miłosierny i Wszechmogący, Który zesłał Syna na ziemię, Niech błogosławi Was Syn, Który Rodzi się dziś w Betlejem, Niech błogosławi Was Duch Święty, Który wszędzie jest i wszystko wypełnia.
 • Niech to błogosławieństwo gości w Waszych sercach, na święta Bożego Narodzenia, Jordanu i na cały Nowy 2011 Rok.

 • Chrystos z Nebes – zustriczajte! Chrystos Rażdajetsia – sławite joho! Chrystos w Jewcharystii – prynimajte!

  Z miłością w Chrystusie Nowonarodzonym
  Wasz Archimandryta Nikodem wraz z Braćmi z Ujkowickiego Monasteru

 • © Monaster św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.