Prawosławny monaster św. Cyryla i Metodego

http://www.monasterujkowice.pl/?id=65
Monaster w Ujkowicach » Aktualności » Bracia i Siostry w Chrystusie Zmartwychwstałym!

Bracia i Siostry w Chrystusie Zmartwychwstałym! 23.04.2011Spieszymy do Waszych domów, do Waszych Rodzin z tą najwspanialszą wiadomością, jaka kiedykolwiek zabrzmiała na ziemi, a objawiona została Niewiastom przez Anioła przy pustym Grobie: „Nie ma Go tu, albowiem zmartwychwstał!” Ta radosna prawda rozbrzmiewa po ziemi już dwa tysiące lat i prawosławni chrześcijanie pozdrawiają się tą właśnie radosną nowiną: „Chrystos Woskrese!”.

Żydzi przekupili straże i czynią to do dnia dzisiejszego, aby świat nie dowiedział się, że to oni zabili Mesjasza, Który zmartwychwstał. Najsmutniejsze jest to, że wielu wspólczesnych biskupów przekupionych lub zastraszonych przez tak zwaną „opinię światową” (działającą już w czasach Piłata) wmawia chrześcijanom wbrew przekazowi Ewangelii, że żydzi nie ponoszą odpowiedzialności za zamordowanie Boga Wcielonego. Niedawne wypowiedzi Benedykta XVI, wieloletnia działalność JP II oraz walka o miejsce Krzyża w świecie chrześcijańskim są tego dowodem. Aby duchowni nic nie mówili i nie bronili świętych wartości chrześcijańskich, "opinia światowa" znów rozdaje pieniądze w formie dotacji (dodatku do tacy), aby zastraszeni chrześcijanie nie byli umacniani w wierze przez swoich pasterzy, ale kierowani na bezdroża i manowce przez przekupnych pastuchów.

Dziś wraz z Bogurodzicą i świętym Janem Apostołem stajemy pod Krzyżem na Golgocie i wyznajemy wiarę w Bóstwo i Człowieczeństwo Mesjasza, naszego Odkupiciela, Jezusa Chrystusa. Wyznajemy wiarę w Jego Zmartwychwstanie i oczekujemy Drugiego Jego Przyjścia w Chwale, Który przyjdzie sądzić żywych i umarłych, aby osądzić bestię, fałszywego proroka i chrześcijańską nierządnicę, którzy pracują na usługach antychrysta.

Bracia i Siostry! Niech Chrystus Zmartwychwstały uczyni lekkim Krzyż Waszego życia, doda sił i radości, bo chociaż na końcu Krzyżowej Drogi jest Golgota, to koniecznością jest przejść przez nią, aby osiągnąć Zmartwychwstanie. Tego życzymy Wam i sobie na te radosne święta Paschalne.

Patrząc na tragedię w Japonii, pamiętajmy o słowach Chrystusa: „Jeżeli pokutować nie będziecie, wszyscy podobnie zginiecie”.


Z miłością w Chrystusie Zmartwychwstałym

Archimandryta Nikodem, Założyciel i Przełożony Ujkowickiego Cyrylo-Metodiańskiego Monasteru wraz z braćmi.

© Monaster św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.