Prawosławny monaster św. Cyryla i Metodego

http://www.monasterujkowice.pl/?id=70
Monaster w Ujkowicach » Aktualności » PASCHA 2012

PASCHA 2012 12.04.2012

Jezus wszedł do świątyni i wyrzucił wszystkich sprzedających i kupujących w świątyni; powywracał stoły wymieniających pieniądze oraz klatki tych, którzy sprzedawali gołębie. I rzekł do nich: "Napisane jest: Mój dom ma być domem modlitwy, a wy czynicie z niego jaskinię zbójców".(Mt 21. 12-16)

Drodzy Bracia i Siostry!

Świątynia Starego Testamentu była symbolem obecności Boga na ziemi.

Bóg nie mieszkał w sercach ludzi Starotestamentalnych, gdyż byli oni skażeni piętnem grzechu Adamowego. To dopiero Zbawiciel i Bóg nasz Jezus Chrystus przez Swoją Mękę i Zmartwychwstanie zsyła od Ojca Ducha Pocieszyciela, Który żyje w naszych sercach i czyni je prawdziwą Świątynią Boga. Tylko Chrzest w imię Trójcy Przenajświętszej ma moc zbawczą i przez niego stajemy się Ludem Bożym- żywą Cerkwią w Chrystusie.

Okres Wielkiego Postu to czas w którym Jezus Chrystus ma prawo sporządzić bicz i wypędzić ze świątyni naszych serc wszelkie nieczystości, a jaskinię grzechu zamienić na piękną świątynię. Pomóżmy Mu przez szczerą modlitwę i cierpliwy post oczyścić siebie z wszystkiego co grzeszne, a przez pokutę, dobre uczynki i czyste serce spodobać się Bogu, aby zgodnie ze słowami św. Serafima Sarowskiego za wszelkie dobro czynione w imieniu Chrystusa, otrzymać i gromadzić w swej duszy ożywiającą i pełną radości łaskę Ducha Świętego, Wtedy radość Świąt Zmartwychwstania będzie w nas żywa i szczera. Odmieni i przybliży nasze życie do wspólnego dla nas wszystkich celu - do Niebios.

Niech Zmartwychwstały Jezus Chrystus znajdzie w naszych duszach i rodzinach Swoje trwałe mieszkanie i niech w nim mieszka na zawsze. Obyśmy nigdy swym złym życiem nie zasmucali naszego Zbawiciela, aby nie musiał na siłę wypędzać z nas tego, co tak łatwo czyni z nas jaskinię zbójców.

Radości Paschalnych, zdrowia i odwagi w wyznawaniu Wiary Prawosławnej dla całej Rodziny Cyrylometodiańskiej życzy:Przełożony Cyrylometodiańskiego Monasteru Archimandryta Nikodem wraz z Braćmi

Chrystus Zmartwychwstał !!! Prawdziwie Zmartwywchstał !!!

Chrystos Woskres !!! Woistynno Woskres !!!

© Monaster św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.