Prawosławny monaster św. Cyryla i Metodego

http://www.monasterujkowice.pl/?id=75
Monaster w Ujkowicach » Aktualności » PASCHA 2013

PASCHA 2013 03.04.2013

ХРИСТОС ВОСКРЕС !!!

Chrystus Zmartwychwstał !!!


„Bądźmy, Bracia zapewnieni,

że my, ludzie ochrzczeni,

w grobie po śmierci złożeni,

także zmartwychwstaniemy!

i że potem już bezpiecznie

z Bogiem żyć będziemy wiecznie ...”

Zbawiciel nasz, Jezus Chrystus uczy:


„Kto uwierzy i ochrzci się będzie zbawiony, a kto nie przyjmuje Syna, nie przyjmuje też i Ojca”.

Bracia, nie ma zbawienia dla tych, którzy odrzucili lub lekceważą jedynego Zbawiciela ludzi Jezusa Chrystusa, albo czekają na innego, swojego mesjasza tj. antychrysta.

Zbawienie jest jedynie w Imieniu Jezus, w Chrystusie Zmartwychwstałym, Bogu Wcielonym i Ukrzyżowanym przez ludzi o twardym karku i opornych sercach, którzy zawsze sprzeciwiają się Duchowi Świętemu. Oni i dziś w swej pysze walczą z Chrystusem, Który mimo całej złośliwości piekła zwyciężył i Zmartwychwstał, po to, aby i nam dać Swą siłę i wskrzesić nas – wierzących w Niego całym sercem.

Przez Krzyż, Mękę i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa śmierć została zwyciężona, a przez to, my również możemy otrzymać od Niego prawdziwe życie wieczne.

Kto jednak da życie tym, co odrzucają wiarę w Zmartwychwstałego Zbawiciela? Każdy z nas jest świadkiem Zmartwychwstania w świecie przed tym pokoleniem ludzi apostatycznych i przewrotnych. Uważajmy zatem, aby nie wstydzić się swej wiary, ponieważ – jak mówi Pismo Święte - jeśli ktoś zawstydzi się Jezusa Chrystusa przed tym światem cudzołożnym i wiarołomnym, do tego i On nie przyzna się przed Ojcem Swoim w Niebiosach.


Bracia i Siostry,

Dzieci Duchowe Monasteru,

Cała Rodzino Cyrylo-Metodiańska!


Życzymy Wam, aby potęga światłości zmartwychwstałego Chrystusa rozjaśniła wszelkie mroki Waszych serc, opromieniła drogę Waszego życia, przyniosła radość, pokój, pragnienie żywej wiary, nadziei i miłości do Zmartwychwstałego Zbawiciela, do Jego udręczonej Cerkwi w tym zdemonizowanym świecie. Niech Jezus Zmartwychwstały błogosławi Was, Wasze Rodziny, Parafie w codziennych zmaganiach w drodze na Golgotę, aby być Ukrzyżowanym wraz z Chrystusem, aby umarł stary człowiek grzechu i narodził się nowy – świadek odważny, miłujący Boga i bliźniego, oraz głoszący, że:


Chrystos Woskres! Woistynno Woskres!

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

I my tak wierzmy i tę Prawdę głosimy Wam!

Ojciec Archimandryta Nikodem Ihumen Monasteru Świętych Cyryla i Metodego w Ujkowicach
********************************Drodzy Bracia i Siostry, Dzieci Duchowe Monasteru Świętych Cyryla i Metodego!

Droga Rodzino Cyrylo-Metodiańska!


1. Przez ten list pragniemy zagościć w Waszych domach i życzyć Wam pełni łask Bożych na te Święta Świąt – Zmartwychwstanie Zbawcy naszego Jezusa Chrystusa.

Pragniemy jednocześnie zwrócić uwagę na to, że wrogowie Jezusa Chrystusa – jedynej Prawdy, Drogi i Życia, to nie tylko ci, którzy 2000 lat temu zamordowali Go okrutnie na Krzyżu. Oni ciągle działają i obecnie jest ich bez porównania więcej, niż miało to miejsce kiedykolwiek wcześniej. Większość z ludzi zapracowanych, zajętych od rana do nocy swymi obowiązkami nie jest zorientowana i myśli, że całe to zło jakie rozprzestrzenia się dziś w świecie, dokonuje się samo. Prawda jest jednak taka, że na świecie działa całe mnóstwo tajnych, lucyferiańskich organizacji, których podstawowym celem jest nie co innego, ale walka z Bogiem w Trójcy Świętej, walka z Jezusem Chrystusem, z Jego Krzyżem i Cerkwią.

Organizacje te urosły w siłę i bardzo skutecznie kształtują otaczającą nas rzeczywistość tak, aby stawała się co raz to bardziej bezbożna i sprzeczna z nauką Jezusa Chrystusa. Ludzie ci zajmujący bardzo często wysokie stanowiska, kierowani złymi duchami nie mają spokoju ani w dzień ani w nocy, ale całą swą energię i przewrotność wykorzystują, aby w podstępny sposób odwieść całe narody od drogi zbawienia. Aby – jeśli to możliwe – zwieść nawet wybranych.

W szczególny sposób atakuje się dziś dzieci i młodzież, które od najmłodszych lat są wystawiane na przeróżne niebezpieczeństwa. Magia, pogańskie - demoniczne symbole, demoniczna muzyka, demoniczne lektury, takie jak m.in. znany już wszystkim Harry Potter, demoniczne - potworne bajki i filmy z równie potwornymi bohaterami, wróżki, wróżby, czarownice, szeroko pojęty relatywizm, grożące opętaniem medytacje, bezbożne nauki takie jak np. promowana teoria ewolucji – wszystko to jest dostarczane dzieciom nie tylko w telewizji lub w internecie, ale w szkole (!!!) Często w sposób z pozoru niewinny; nie wszystko od razu, lecz planowo i systematycznie. Wszystko to może wprowadzić człowieka w stan demonicznego zniewolenia, do opętania włącznie, a tym samym zwieść go z drogi zbawienia.

Bracia i Siostry, pamiętajcie słowa świętego Apostoła Piotra, które dziś stały się jeszcze bardziej aktualne: „Bracia, trzeźwi bądźcie i czuwajcie, bo przeciwnik wasz, diabeł, krąży jak lew ryczący, szukając kogo by pożreć. (1 P 5. 8-9). Strzeżcie swojej świętej wiary Prawosławnej, często i szczerze spowiadajcie się, przystępujcie do Świętego Pryczastia; czytajcie Pismo Święte i pożyteczne duchowe lektury; módlcie się i pośćcie, aby wyprosić dla siebie łaskę Bożą i nie dać się oszukać fałszywym pasterzom i nauczycielom oraz ich bezbożnym naukom; aby nie wpaść w grzechy, za które przyjdzie na świat kara Boża. Błagajcie Bogurodzicę Watopedzką, aby jak najdłużej utrzymywała karzącą Prawicę Syna.


2. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagają naszemu Monasterowi, wspierają nas swymi ofiarami i modlitwą. Zapewniamy Was o stałej pamięci modlitewnej, aby Bóg dał Wam siłę i odwagę do znoszenia wszelkich przeciwności. Prosimy też o dalszą pomoc.


3. W tym roku specjalnie zapraszamy Całą Rodzinę Cyrylo-Metodiańską i Dzieci Duchowe na Uroczystość 1150-lecia Misji Świętych Cyryla i Metodego, które odbędą się w Ujkowickim Monasterze w dniach 23 i 24 maja. Pragniemy podziękować Bogu za dar Wiary Prawosławnej, za naszych Apostołów – Cyryla i Metodego, za przybycie na Wielkie Morawy na zaproszenie Św. Rościsława i za to, że Przemyśl w tym czasie wchodził w skład Wielkich Moraw. Będziemy dziękować też za 27 lat istnienia Monasteru w Ujkowicach.


4. W tym roku również Założyciele Monasteru Świętych Cyryla i Metodego, Archimandryta Nikodem i Ihumen Atanazy będą świętować Jubileusz 30 lat święceń kapłańskich, które przyjęli na Święto Pokrowu 1.X.1983 roku. Prosimy o modlitwę za Nich, za Ojców i braci naszego Monasteru, który od samego początku cierpi prześladowania i oszczerstwa od różnych sił sprzeciwiających się Prawdzie Bożej. Módlcie się również o nowe powołania, aby nie zabrakło głosicieli Chrystusa Zmartwychwstałego i świadków Jego Miłości do ludzi w tym świecie i rozwój monaszestwa prawosławnego na Podkarpaciu.


5. Niech Miłosierny Bóg, Który zesłał nam Syna Swojego na Mękę Krzyżową, Który dla nas Zmartwychwstał i otworzył nam Rajskie Bramy, uświęci Was i obdarzy Swą łaską na całe Wasze życie. Pamiętajcie o nas w modlitwie i w Waszych ofiarach, bo tylko w Bogu i w Was cała nasza nadzieja. Dziękujemy Wam, że jesteście z nami. Pozostańcie tak do końca, a my modlitwą będziemy wypraszać potrzebne dla Was łaski. Niech Was Bóg błogosławi !!!


Chrystus Zmartwychwstał !!!

Prawdziwie Zmartwychwstał !!!© Monaster św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.