Prawosławny monaster św. Cyryla i Metodego

http://www.monasterujkowice.pl/info.php?p=monaster
Monaster w Ujkowicach » Informacje » Powstanie monasteru w Ujkowicach

Powstanie monasteru w Ujkowicach

Wrd malowniczych wzgrz podprzemyskich, 10 km od Przemyla w kierunku pnocno-zachodnim, na kocu wsi Ujkowice na grze powstaje nowy prawosawny monaster pw. ww. Cyryla i Metodego, Apostow Sowian.

Fundatorami i zaoycielami monasteru w Ujkowicach s dwaj mnisi: O. Archimandryta Nikodem (Makara) - z lewej i O. Ihumen Atanazy (Dbowski), ktrzy 24 lipca 1986r. zakupili gospodarstwo rolne i w budynkach gospodarczych zorganizowali pierwsz kaplic i izb mieszkaln. Data zaoenia monasteru wie si dokadnie z dat zniszczenia ostatniego prawosawnego monasteru na Ziemi Halickiej - Maniawskiego Skitu 24 lipca 1786r. Dzi w Monasterze przebywa trzynastu mnichw. Stan 20 XII 2005. Patronalne wito monasteru - 11 (24) maja.

Cudowna Ikona 'Pocieszenia i Dobrej Rady' z Watopedzkiego Monasteru ze witej Gry Atos

Dnia 21 stycznia 807r. na Monaster Watopedzki zwany 'Krzewem Dziecka' napadli piraci. W nocy, po zakoczonych modlitwach, Matka Boa ze Swej Ikony ostrzega mnichw, by nie otwierali o wicie bram monasteru. Przeoony wsplnoty by wiadkiem dialogu midzy Matk i Synem. Chrystus zasoni rczk usta Swej Matce, aby nie ostrzegaa mnichw. Mieli ponie zasuon kar za ze wypenianie swych obowizkw. Bogurodzica zatrzymaa rczk Syna, odchylia gow w Swoj praw stron i ponownie rozkazaa: 'Nie otwierajcie bram monasteru, lecz wyjdcie na mury i przepdcie piratw'. Ten cud wci trwa! Ujkowicka Ikona jest wiern kopi Ikony Watopedzkiej, ktra bya napisana na Atosie dla Rosji 250 lat temu. W ostatnich czasach wykupiona na bazarze w Moskwie i przekazana Monasterowi w Ujkowicach z bogosawiestwem J. Em. Wielce Bogosawionego Bazylego, Prawosawnego Metropolity Warszawskiego i caej Polski. Przed Ikon Watopedzk niepodne niewiasty staj si matkami, chorzy na raka otrzymuj zdrowie, a niewierzcy dar wiary, strapieni pocieszenie, a chwiejni podpor. Liczne wota s potwierdzeniem niezliczonych ask i cudw.

wici Rwni Apostoom Cyryl i Metody, Apostoowie Sowian

W 1985r. obchodzono uroczycie w krajach sowiaskich 1100 lat od przejcia na niebo w. Metodego, Pierwszego Arcybiskupa Wielkiej Morawy. Papie rzymski Jan Pawe II wyda encyklik 'Slavorum Apostoli'. 11 maja 1985r. J. E. ks. Biskup Vladimir Tarasewicz, Wizytator Apostolski dla Biaorusinw Katolikw eryguje monaster w Ujkowicach dla uczczenia tych wielich witych. 29 wrzenia 1994r. Monaster zostaje przyjty przez w. Synod PAKP na ono Cerkwi Prawosawnej.

wici Bracia z Salonik Konstanty Cyryl (827-869), twrca alfabetu sowiaskiego, zwanego gagolic i Micha Metody (820-885), przybyli na Morawy na zaproszenie witego ksicia Rocisawa na prac misyjn ok. 863r. Wprowadzili do Liturgii jzyk sowiaski, czym bardzo narazili si germaskim biskupom, ktrzy twierdzili, e do Boga mona modli si tylko w trzech jzykach: po hebrajsku, po grecku i po acinie, bo w tych jzykach Piat umieci napis na krzyu. Poudniowe ziemie Polski wchodziy w skad Wielkich Moraw. Pozostay nam rotundy z tego okresu, drugi alfabet - cyrylica i caa duchowo sowiaska, ktra yje do dzi. Cerkiew Prawosawna trzy razy czci pami swych Apostow: 14 lutego - dzie przejcia na Niebo w. Cyryla, 6 kwietnia - w. Metodego i razem 11 maja wg starego stylu.

© Monaster św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.