Prawosławny monaster Św. Cyryla i Metodego

http://www.monasterujkowice.pl/photo.php?id=2955
Monaster w Ujkowicach » Galeria » SŁOWO I OBRAZ – ROZWAŻANIE NAD SENSEM ŻYCIA NA KONIEC 2012 ROKU. » Podgląd zdjęcia
...

Święty Mikołaj Miry Licyjskiej Arcybiskup i Cudotwórca uczył tak swoich wiernych: „Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził, i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?” (1 Jan 5. 1-5) Miecz w prawicy Św. Mikołaja jest dla tych, którzy nie uznają Jezusa Chrystusa jako Boga, a cerkiew w drugiej dłoni przypomina pasterzom i pastuchom, że gorliwie powinni paść stado Chrystusowej Owczarni – budować, a nie rujnować.

93.JPG 94.JPG 95.JPG 96.JPG 97.JPG
© Monaster Św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.