Prawosławny monaster św. Cyryla i Metodego

http://www.monasterujkowice.pl/photo.php?id=3367
Monaster w Ujkowicach » Galeria » Obraz i Słowo za 2016 rok » Podgld zdjcia
Jedenastego maja wg starego stylu, a 24 mają wg nowego, to dzień poświęcony pamięci świętych ...

Jedenastego maja wg starego stylu, a 24 mają wg nowego, to dzień poświęcony pamięci świętych braci z Tessalonik, dawnego słowiańskiego Sołunia. którzy na zaproszenie Wielkomorawskiego księcia Rościsława przybyli na nasze ziemie, aby przynieść światło wiary chrześcijańskiej i nauczyć Słowian modlić się do Boga w Trójcy Świętej Jedynego w rodzimym języku.

33.JPG 34.JPG 35.JPG 36.JPG 37.JPG
© Monaster św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.