Prawosławny monaster św. Cyryla i Metodego

http://www.monasterujkowice.pl/photo.php?id=3634
Monaster w Ujkowicach » Galeria » Wiosna - jesień 2018. Spotkanie ze Świętymi Ojcami Cerkwi. » Podgld zdjcia
"Zaklinam cię wobec Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na...

"Zaklinam cię wobec Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, czy nie w porę; w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Przyjdzie bowiem czas, kiedy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według własnych pożądań - ponieważ ich uszy świerzbią - będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania Prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonuj dzieło Ewangelisty, spełnij swe posługiwanie! - św. Paweł do Tymoteusza (2 Tes. 4: 1-5)

110: ?Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia" - (1 Kor. 1: 18)

107.JPG 108.JPG 109.JPG 110.JPG 111.JPG
© Monaster św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.