Prawosławny monaster Św. Cyryla i Metodego

http://www.monasterujkowice.pl/
Monaster w Ujkowicach » Strona główna

Wśród malowniczych wzgórz podprzemyskich, 10 km od Przemyśla w kierunku północno-zachodnim, na końcu wsi Ujkowice na górze powstaje nowy prawosławny monaster pw. Śww. Cyryla i Metodego, Apostołów Słowian.

Fundatorami i założycielami monasteru w Ujkowicach są dwaj mnisi: O. Archimandryta Nikodem (Makara) i O. Ihumen Atanazy (Dębowski), którzy 24 lipca 1986r. zakupili gospodarstwo rolne i w budynkach gospodarczych zorganizowali pierwszą kaplicę i izbę mieszkalną. Dziś w Monasterze przebywa 13 mnichów. Patronalne święto monasteru - 11 (24) maja.

Szczególną świętością monasteru jest Cudowna Ikona Watopedzkiej Bogurodzicy, zwana "Pocieszeniem i Dobrą Radą (Podporą)", a jej święto przypada 21 stycznia (3 lutego). link do: Wiadomości ze świata

Zmartwychwstanie Chrystusa 2014 04.05.2014

BOŻE NARODZENIE 2014 02.01.2014

„Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje -

jako słońce niebo jaśnieje!

Chrystus, Chrystus nam się narodził,

aby nas od piekła oswobodził!”


CHRYSTOS RAŻDAJETSIA !!!


Czemu Pasterze do Groty spieszą i swoje dary Dziecięciu niosą? Bo Jezus Chrystus nam się narodził, aby nas od skąpstwa, zawiści i kamiennego serca oswobodził! Czemu Królowie za Gwiazdą śpieszą i drogie dary Dziecięciu niosą?

Po raz kolejny nasz słodki Zbawiciel - Jezus Chrystus - pozwala złożyć Siebie w Betlejemskim żłobku, aby wyciągnąć nas z grzechowego gnoju. Czy chcemy za Nim podążąć, jak wschodni Mędrcy, którzy przez swoją wiarę, miłość i nadzieję spotkali prawdziwego Zbawiciela i jedynego Mesjasza i Którego przyjęli do swoich serc. Oni doskonale zrozumieli, że Chrystus wymaga od nas wysiłku podążania za Gwiazdą Ewangelii i szukania Go przez całe życie w Jego dziełach stworzonych na ziemi – bo wszystko, co stworzył Bóg – głosi Jego chwałę!

Trzeba tylko szukać Boga w życiu – jak uczynili to trzej Królowie i wierzyć, że tylko Ewangelia Chrystusa jak Gwiazda może nas doprowadzić do spotkania z naszym Zbawicielem.

Kto zamknął serce na Ewangelię – ten jak Herod i cała Jerozolima nie widzi jej blasku, drży ze strachu przed prawdziwym Zbawcą i z namowy diabła, chce zabić Syna Bożego w świecie. Widzimy to w ostatnich prześladowaniach chrześcijan, czy w szatańskiej ideologii gender. To jest walka współczesnego Heroda z Chrystusem!


Życzymy Wam, by Nowonarodzony Jezus Chrystus, Zbawca człowieka, przyniósł pokój prześladowanym chrześcijanom na całym świecie, oraz nam samym, aby radość i światłość Bożego Narodzenia towarzyszyła Wam przez te święta, jak i przez Nowy Rok 2014.


SŁAWITE JOHO!

Archimandryta Nikodem Ihumen Prawosławnego Monasteru Świętych Cyryla i Metodego w Ujkowicach


© Monaster Św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.