Prawosławny monaster Św. Cyryla i Metodego

http://www.monasterujkowice.pl/
Monaster w Ujkowicach » Strona główna

Wśród malowniczych wzgórz podprzemyskich, 10 km od Przemyśla w kierunku północno-zachodnim, na końcu wsi Ujkowice na górze powstaje nowy prawosławny monaster pw. Śww. Cyryla i Metodego, Apostołów Słowian.

Fundatorami i założycielami monasteru w Ujkowicach są dwaj mnisi: O. Archimandryta Nikodem (Makara) i O. Ihumen Atanazy (Dębowski), którzy 24 lipca 1986r. zakupili gospodarstwo rolne i w budynkach gospodarczych zorganizowali pierwszą kaplicę i izbę mieszkalną. Dziś w Monasterze przebywa 13 mnichów. Patronalne święto monasteru - 11 (24) maja.

Szczególną świętością monasteru jest Cudowna Ikona Watopedzkiej Bogurodzicy, zwana "Pocieszeniem i Dobrą Radą (Podporą)", a jej święto przypada 21 stycznia (3 lutego). link do: Wiadomości ze świata

Zmartwychwstanie Chrystusa 2016 25.04.2016

Chrystos Woskres !!!

Chrystus Zmartwychwstał !!!


Droga Rodzino Cyrylo–Metodiańska!

Świat w jakim przyszło nam żyć, powraca do mroków pogaństwa. Wielu ludzi nie chce wierzyć w prostą i pełną miłości prawdę Chrystusową, natomiast łatwo nadstawia uszy na modne i jakże obłudne baśnie i mity ludzi będących we władaniu złych duchów. Wielu myśli, że wystarczy być dobrym człowiekiem, aby Bóg nas kochał .... Jakże łatwo ci ludzie zapominają, że bez Jezusa Chrystusa nie ma życia wiecznego, że Jego męka Krzyżowa, nauka jaką nam przekazał, Jego przyjście na ziemię i chwalebne Zmartwychwstanie to nie są żarty, lub jedynie słowa, które swobodnie można odrzucić.


Bracia i Siostry, nawet gdyby cały świat odpadł od Boga, wy jednak do ostatniej chwili swego życia, strzeżcie swojej wiary, gdyż za wielką cenę zostaliście wykupieni. Za swoje wierne i pełne cierpienia stanie pod Krzyżem, zyskacie udział w wiecznej radości, jaką może dać tylko Zmartwychwstały Syn Boży, w Którego ręku znajduje się wszelka władza, który w odpowiednim czasie osądzi każdego z ludzi i nikt nie ucieknie przed Jego sprawiedliwością.


Życzymy Wam, aby potęga światłości zmartwychwstałego Chrystusa rozjaśniła wszelkie smutki Waszych serc, opromieniła drogę Waszego życia, przyniosła radość, pokój, pragnienie żywej wiary, nadziei i miłości do Zmartwychwstałego Zbawiciela i naśladowania życia Jego Świętych.


Niech Zmartwychwstały Jezus Chrystus błogosławi Was i Wasze Rodziny, w codziennych zmaganiach w staniu na Golgocie życia, aby umarł stary człowiek grzechu i narodził się nowy – odważny, miłujący Boga i bliźniego, oraz głoszący, że: Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!


Z miłością w Chrystusie Zmartwychwstałym

Archimandryta Nikodem

Ihumen Prawosławnego Monasteru

świętych Cyryla i Metodego w Ujkowicach

wraz z Ojcami i Braćmi******************************************************************Drodzy Bracia i Siostry, Dzieci Duchowe Monasteru Świętych Cyryla i Metodego!

Droga Rodzino Cyrylo-Metodiańska!

„Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone.” (Mat 7.15-19)


Każdy z was, kto widzi i rozumie to, co się wokół dzieje, widzi, że cały świat w zawrotnym tempie zbliża się do swojego końca, a niewierna i zbuntowana przeciw Bogu ludzkość, co raz głębiej pogrąża się w swoim upadku.


Te rzeczy nie dzieją się same, lecz są planowane i konsekwentnie wykonywane przez antychrześcijańskie tajne stowarzyszenia, których celem najważniejszym jest walka z Cerkwią Chrystusową. Chcą one zniszczyć na świecie wiarę w Jezusa Chrystusa; w Boga w Trójcy Świętej Jedynego, a zastąpić ja bezbożnością, hedonizmem, pogaństwem i wszelkimi antychrześcijańskimi ideologiami, które sprowadzają człowieka do świadomego lub nieświadomego podporządkowania się lucyferowi – władcy ciemności.


Te walczące z Bogiem tajne siły, to przede wszystkim różne odłamy masonerii. Masoneria zaś, to nie tylko ukryta organizacja zrzeszająca „wielkich i ważnych” tego świata, ale jest to przede wszystkim RELIGIA, która uważa za swojego boga, upadłego niegdyś anioła – lucyfera – szatana. Ludzie należący do tych stowarzyszeń są OPĘTANI przez szatana i zastępy nienawidzących Boga i człowieka demonów.

To samo straszne opętanie dotyka również patriarchów, papieży, biskupów i duchownych, którzy z różnych powodów wstępują w masońskie szeregi armii lucyfera.


Dla tych ludzi nie istnieją już chrześcijańskie zasady, normy, przykazania. Oni – czują się wyzwoleni od religijno - moralnych “zabobonów” i tylko pozornie służą Bogu, a rzeczywistości dopuszczają się wszelkich grzechów, za które nie przynoszą pokajania. Niszczą nie tylko siebie, ale przede wszystkim starają się zniszczyć dusze ludzi wiernych Bogu.


Ostatecznym celem organizowanego przez nich politycznego globalizmu i światowego ekumenizmu oraz planowo wprowadzanej dechrystianizacji całych społeczeństw, jest wprowadzenie na świat jednego “genialnego” przywódcy religijno – politycznego, którego znakiem jest szatańska liczba 666, a jest on dobrze znany pod nazwą: ANTYCHRYST


Żeby osiągnąć swój ostateczny cel, lucyferianie muszą osłabić, a następnie zniszczyć Cerkiew Prawosławną, której modlitwy jak dotąd skutecznie powstrzymywały nadejście antychrysta.

Cerkiew, której nauka i postawa była niezmienne przez 2000 lat, ma być przerobiona na Cerkiew modernistyczną, ekumeniczną i pozbawioną mocy Bożej.


Bracia i Siostry, dzisiejszy świat staje się Sodomą i Gomorą. Tak jak niegdyś sprawiedliwy Lot, nie miejcie udziału w grzechach świata, ale wyjdźcie ze współczesnej Sodomy i nie żałujcie tego kroku, aby tak jak żona Lota, nie zostać ukaranym przez Boga.


Nie oglądajcie się na grzechy innych ludzi, ale jeśli chcecie osiągnąć zbawienie, to bez oczekiwania na czyjeś zachęty, sami strzeżcie swojej wiary Prawosławnej.


Czas życia, jaki został nam dany od Boga, szybko się skończy, dlatego wykorzystujcie go ma na wykonywanie jak największej ilości dobrych uczynków, na uświęcenie swojego życia i przybliżenie się do Boga.


Módlcie się jak najwięcej, poście kiedy należy, spowiadajcie się z grzechów – nie raz, czy dwa razy do roku, ale w miarę możliwości często, aby być czystym i podobać się Bogu, aby móc GODNIE przyjmować Przenajświętsze Ciało i Krew Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, bez Których nie można osiągnąć życia wiecznego. Czuwajcie, bo zbliżają się czasy zmian i w Cerkwi i na całym świecie.


Proście o ratunek i przewodnictwo Przenajświętszą Bogurodzicę, bo Ona ciągle niszczy podłe zamysły diabła, a dla nas najwięcej może u Boga wyprosić.


Ludzkość, która odpadła od Boga, już się nie nawróci, ale każdy z Was, kto kocha Boga całym i czystym sercem, kto wypełnia Boże przykazania, a swoje życie oddaje w ręce Matki Bożej, będzie uratowany.


Jak już zapewne wszystkim wiadomo, hierarchowie Cerkwi Prawosławnej przygotowują się do „Wszechprawosławnego” Soboru, który ma się odbyć w czerwcu tego roku na greckiej wyspie Kreta. Wszystkie spotkania przygotowawcze do planowanego Pan-Soboru, od wielu lat odbywają się w Centrum Patriarchatu Ekumenicznego w Chambesy k. Genewy. Już sama architektura tego „sławnego” centrum świadczy o tym jaki duch panuje w środku …


Na poniższych zdjęciach widok zewnętrzny oraz kilka „ikon” znajdujących się w środku.


To „coś” zdecydowanie bardziej przypomina solidny hitlerowski bunkier niż Centrum Prawosławne, które podobno ma jakiś związek z Bogiem.


Spotworczona ikona Bożego Narodzenia


Ekumeniczna kpina z Trójcy Świętej?


Wizja Nieba wg modernistycznych liberałówBracia i Siostry, Sobór ten, który już jest reklamowany jako „święty”, będzie dla Cerkwi Prawosławnej istnym „koniem trojańskim”.


Część dokumentów została już ujawniona, bardzo możliwe, że istnieją jeszcze inne, których ujawnienie wywołałoby duży sprzeciw. Z tego też powodu trzymane są w tajemnicy do ostatniej chwili.


Jeśli zajrzymy do dokumentów, prawdziwych – uznanych przez Cerkiew historycznych Soborów Powszechnych, to w każdym z nich, znajdziemy tam takie stwierdzenia – „potwierdzamy świętość i wszystkie zasady wiary, ogłoszone przez poprzednie Sobory”.


Takiego potwierdzenia nie ma w obecnym projekcie dokumentów, co oznacza, że czerwcowy Pan-Sobór i kolejne, które możliwe że zostaną zwołane, nie są ustanowione po to, aby utwierdzić Świętą wiarę Prawosławną, ale żeby ją zmienić na inną.


Najbardziej kłamliwym, heretyckim i ze wszech miar zdradzieckim dokumentem, z tych, jakie opublikowano jest: „Relacje Cerkwi Prawosławnej z pozostałym światem chrześcijańskim”. Praktyczne zastosowanie tych pseudoteologicznych wypocin, doprowadzi Cerkiew do totalnej dewastacji zarówno na poziomie eklezjalno – teologicznym, jak również duchowo – moralnym.


Ekumenizm stanie się normą obowiązującą (!!!), a nie jak dotąd, prywatną inicjatywą poszczególnych biskupów. Zrównanie się z wyznawcami fałszywych – bezbożnych nauk, będzie narzucone wszystkim jako obowiązujące prawo.


Bez wdawania się w analizę treści, jakie w czerwcu mają być zatwierdzone przez biskupów - odstępców, łatwo można zauważyć, że tzw. Światowa Rada Kościołów chociaż istnieje już 68 lat i mimo tego, że dyskusje i dialogi na tematy wiary są tam prowadzone nieustannie, to jak dotąd ŻADNA sekta protestancka ani się nie nawróciła, ani nawet nie zmieniła swoich poglądów na bliższe Prawosławiu.


Żaden z tzw. „kościołów” nie zrozumiał i nie przyjął sprawdzonych, niezmiennych i prawdziwych dogmatów świętej wiary Prawosławnej. Wniosek jest jeden: dyskusje i spotkania ekumeniczne są bezowocne!!! i nie prowadzą do nawrócenia heretyków, ale do zniszczenia godności i wiary Cerkwi Prawosławnej.


Pozostałe, opublikowane dokumenty są częściowo poprawne, jednak są w nich ukryte stwierdzenia – pułapki, na podstawie których nieco później będzie można dokonać prawdziwego przewrotu. Możliwe, że najgorszym ze stwierdzeń jest to poniższe:


„Albowiem jak w starym Adamie zawarty był cały ród ludzki, tak i w nowym Adamie zebrany jest cały ród ludzki (...) Ta nauka Cerkwi jawi się źródłem wszelkich chrześcijańskich dążeń ku zachowaniu godności i wielkości człowieka.”


Pogrubione słowa to nic innego jak herezja. Minie kilka miesięcy i Wszechprawosławny Sobór może poinformować cały świat, że dla zbawienia nie jest potrzebna ani Cerkiew, ani jej Sakramenty, gdyż już w Chrystusie – „nowym Adamie został zebrany cały rodzaj ludzki”.


W dokumencie jest mowa o tym, że zbawienie się jest możliwym poprzez Chrystusa - z samego faktu przyjęcia przez Niego natury ludzkiej. Innymi słowy – wszyscy już zbawieni, cały rodzaj ludzki jest już – przebóstwionym Chrystusowym Ciałem!


Powyższa herezja jest tym, co antychryst zaproponuje ogłupionym chrześcijanom


Z tego, co wiadomo, na Soborze, ma być również zmieniona data obchodzenia święta Sławnego Zmartwychwstania Chrystusowego. NIKT NIE MA PRAWA do zmiany sposobu obliczania Paschy Chrystusowej, gdyż sposób jej wyliczania, przyjęty przez Cerkiew jeszcze na samym początku pierwszego tysiąclecia jest teologicznie, kanonicznie i matematycznie najwłaściwszy i święty.


Drodzy Bracia i Siostry, chociaż biskupi i duchowieństwo będą wam mówić, że Sobór jest dobry, a zmiany niegroźnie i mają na celu jedynie dobro Cerkwi, to jednak odważnie my ogłaszamy, że każda zmiana dogmatów oraz Świętej Tradycji jest bezbożna i odzieli od Chrystusa tych, którzy ją przyjmą.Soboru tego nie można przyjąć. Nie można akceptować jego bezbożnych postanowień, ale należy im się sprzeciwić i nie dopuszczać ich do swojego życia. Nie można również słuchać tych duchownych, którzy będą wprowadzać i popierać nową anty - prawosławną naukę.Co jeszcze gorsze, planowany Sobór Wszechprawosławny nie jest końcem, ale początkiem zmian, jakie są zaplanowane.


Jest wysoce prawdopodobne, że na nim w roku 2016 masoński patriarcha konstantynopolitański Bartłomiej wezwie do zwołania Ósmego Soboru Powszechnego na rok 2025, na którym w najlżejszych z wariantów, dojdzie do zjednoczenia Cerkwi Prawosławnej z Kościołem Watykańskim, a w gorszym przypadku, dojdzie do zjednoczenia wszystkich religii świata pod pod przywództwem antychrysta.


Pierwsze oficjalne spotkanie w sprawie Soboru antychrysta już się odbyło: http://www.rg.ru/2014/11/30/sobor-site.html


Kolejnym, już dokonanym krokiem w stronę zjednoczenia było spotkanie patriarchy Cyryla z antypapieżem Franciszkiem na Kubie. Liderzy podpisali tam trzydziesto – punktową deklarację, w której bez żadnego kamuflażu mówi się m.in. o zjednoczeniu Cerkwi z Kościołem Watykańskim.


Hierarchowie zdradzający Prawosławie, w dużej części należą do wspomnianej wyżej masonerii. Ich służba Bogu jest jedynie pozorna, tak zaś naprawdę są oni już tajnymi wyznawcami lucyfera.


Oni nie kochają Jezusa Chrystusa i nie zależy im na wiernych Cerkwi Prawosławnej. Nie potrafią i nie chcą prowadzić ludzi do zbawienia, lecz poddają ich szatanowi, jakiemu wcześniej sami się poddali. Poniżej jeden malutki przykład:


Jest to zdjęcie z procesji jaka odbyła się w lecie 2010 roku w miejscowościach leżących wzdłuż rzeki Wołgi. Zamiast relikwii świętego Jerzego Zwycięzcy noszono łapę lucyfera.


Procesja ta odbyła się za wiedzą i poparciem biskupa Twerskiego Wiktora oraz promotora masonów - Patriarchy Cyryla (pod tym linkiem artykuł: http://3rm.info/religion/1617-patriarx-kirill-i-pravoslavnye-masony-aleksej-html )


Wkrótce po tym bluźnierczym „błogosławieństwie”, w centralnej Rosji rozpoczęły się straszne pożary. szatan, który został przywołany, szybko przyniósł swoją nagrodę ...


Więcej informacji tutaj: http://wiadomosci.monasterujkowice.pl/?p=4878


Antypapież Franciszek z którym chcą się jednoczyć prawosławni - zdradzieccy biskupi, też nie jest ani trochę lepszy. Przykładów na to, że nie naucza on wiary Chrystusowej, ale jest sługą antychrysta jest mnóstwo. Dla ludzi mądrych, tylko to jedno jego zdjęcie wyjaśnia kim on jest ... Palce jego dłoni oraz towarzyszącego mu biskupa, są ułożone w znak symbolizujący szatana.


Zdjęcie było zrobione 16 stycznia 2015 roku, w czasie wizyty papieża na Filipinach.


W tej sytuacji pamiętajcie o tych tak bardzo ważnych słowach Chrystusa:


„Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem. I wielu w błąd wprowadzą. (...) I będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu Mojego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mk. 13. 5,6,13)


oraz:


„Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach.” (Mat 7.15-16)


Trzymajcie się zatem tylko tych kapłanów, których nauczanie i życie jest wierne Bogu i Cerkwi Prawosławnej, których praca przynosi dobre owoce, a nie ciernie i duchową truciznę.


Już dziś niektórzy biskupi i kapłani sprzeciwiają się dokonującej się zdradzie. Ich wystąpienia można zobaczyć m.in. tutaj: http://wiadomosci.monasterujkowice.pl/?p=17683


Jak już o tym pisaliśmy, dnia pierwszego lutego 2015 roku w imieniu ruchu Chabad Lubawicz, rabin Abraham Aronian przedstawiciel centralnego rejonu Kfar Saba ogłosił, że żydowski mesjasz. tj. antychryst żyje już na świecie. Pod „kanonicznym” dokumentem, stwierdzającym autentyczność tej informacji, podpisało się 45 czołowych rabinów z Izraela i innych części świata.


Pięć miesięcy temu, w listopadzie 2015 r. na chasydzkim spotkaniu w Nowym Yorku, informację tą przyjęło i uroczyście potwierdziło 5700 rabinów.


Zgodnie ze świadectwem zmarłego w 1995 roku, wielkiego gruzińskiego Świętego - cudotwórcy ojca Gabriela Urgebadze, antychryst już się narodził i ma obecnie przynajmniej 22 lata.


Nie dziwne zatem, że zdradziecko - masońska hierarchia śpieszy się, aby przygotować jemu łatwą drogę do objęcia władzy nad ludzkimi duszami.


Pamiętajcie: „Jeśli się nie nawrócicie – WSZYSCY ZGINIECIE” (Łk. 13.5 )————————————


Oto co o przyszłym Ósmym Soborze przepowiedział Święty starzec Kuksza Odeski (Wieliczko, †1964 r.):


„Nadchodzą czasy ostateczne. Szybko będzie ekumeniczny Sobór, nazwany „świętym”. Jednak będzie to ten sam Ósmy Sobór, który będzie zgromadzeniem bezbożnych. Na tym Soborze wszystkie religie zjednoczą się w jedno. Potem zostaną zniesione wszelkie posty, stan mniszy zostanie całkowicie zniszczony, a biskupi będą się żenić [z kobietami lub mężczyznami- jak kto lubi]. Nowy styl kalendarzowy zostanie wprowadzony w całej Powszechnej Cerkwi. Bądźcie czujni. Starajcie się chodzić do cerkwi, póki są one jeszcze nasze. Wkrótce nie wolno będzie tam chodzić, wszystko się zmieni. Tylko wybrani to zobaczą. Ludzie będą zmuszani, żeby chodzić do cerkwi, ale nam nie wolno będzie tam w żadnym wypadku wchodzić. Błagam was, trwajcie w Prawosławnej wierze do końca waszych dni i zbawiajcie się” („The Ortodox Word”, 1991 r., N 158.P.138-141).


Wszystko to można podsumować słowami naszego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa:


„Pracujcie dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata”. (Jan.9. 4-5)


„Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.” (Mat.24. 9-13)


„Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca. Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec.” (Ap. 22. 12-13)


Mnisi Monasteru Św. Cyryla i Metodego

BOŻE NARODZENIE 2016 25.12.2015

CHRYSTOS RAŻDAJETSIA !!!


Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Nowonarodzonym!

Droga Rodzino Cyrylo-Metodiańska! Dzieci duchowe Ujkowickiego Monasteru!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2015, Nowego Roku 2016 oraz Święta Chrztu Chrystusa w Jordanie – pragniemy przesłać Wam życzenia obfitych łask Bożych, dobrego zdrowia fizycznego i duchowego, twardego stania w świętej Wierze Prawosławnej i obrony zagrożonych wartości chrześcijańskich. Niech Nowonarodzony Jezus Chrystus zagości wraz ze Swoją Matką i Aniołami w Waszych sercach, rodzinach i domach, niech obdarzy Was duchowym pokojem, którego świat dać nie może.


Życzymy Wam, aby Jego siła, która ukryta była w słabości, stała się również i Waszym udziałem, aby w Nowym 2016 Roku, pośród morza niebezpieczeństw i trudności, jakie pochodzą od pełnego grzechów świata, nasz słodki Zbawiciel swą Boską rączką zawsze Was prowadził, błogosławił i ochronił od wszelkiego nieszczęścia.


Z miłością w Chrystusie Nowonarodzonym

Archimandryta Nikodem

Ihumen Prawosławnego Monasteru

świętych Cyryla i Metodego w Ujkowicach

wraz z Ojcami i Braćmi****************************************************Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Nowonarodzonym!

Wiadomym jest dla wszystkich, że Bóg – nasz Stwórca i Prawodawca jest Dobry i Miłosierny, ale również Sprawiedliwy. Bóg pragnąc naszego zbawienia, wzywa ludzi do świętości: „Świętymi bądźcie jak i Ja jestem Święty”, a za dobro czynione z Jego powodu, wynagradza „miarą obfitą i utrzęsioną”. Ludziom miłosiernym Bóg okazuje swoje miłosierdzie, płaczącym pocieszenie, natomiast za grzechy i brak nawrócenia Bóg zsyła na ludzi swoją sprawiedliwą karę.

Najbardziej autorytatywnym źródłem wiedzy o Bogu i Jego wymaganiach względem ludzi, jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Na jego kartach znajdujemy niezmierzone przykłady Bożego miłosierdzia względem ludzi szukających całym sercem Jego Prawdy, oraz nie mniej przykładów kary Bożej, jaka dosięgała ludzi zatwardziałych w grzechu, którzy nie zważali na Boże ostrzeżenia.


Pierwszym przykładem kary Bożej było wypędzenie naszych prarodziców z Raju po ich grzechu pierworodnym, następną straszną karą Bożą był potop niszczący całą zbuntowaną przeciw Bogu ludzkość. Pokarani zostali pyszni budowniczowie wieży Babel oraz rozpustnicy mieszkający w Sodomie i Gomorze. Za swoje liczne odstępstwa karany był lud żydowski, który w czasach Starego Testamentu jako jedyny na ziemi otrzymał Boże Prawo i zapowiedzi Proroków. Jednakże grzechy ludu, choć obrzydliwe i karane przez Boga, nie były najstraszniejsze w porównaniu z grzechami ludzi wybranych do służby Bogu.


Stosownie do słów Chrystusowych: „Komu wiele dano, od tego będzie wiele wymagano”, od samego początku, największe wymagania Bóg stawiał na pierwszym miejscu swoim wybranym. Od momentu założenia Cerkwi Chrystusowej są nimi bez żadnej wątpliwości biskupi i kapłani. To oni zostali postawieni ponad ludem Bożym i to oni mają być wzorem postępowania, nauczycielami, strażnikami Prawa Bożego i pośrednikami pomiędzy Bogiem, a ludźmi. To właśnie oni otrzymali pełną władzę duchową i najwięcej możliwości działania i to oni ze wszystkiego będą się musieli przed Bogiem rozliczyć. Sam Chrystus ukazuje to w przypowieści o talentach. Kto otrzymał dwa talenty, w czasie sądu Bożego będzie musiał oddać cztery, kto zaś otrzymał ich pięć, od tego będzie wymagane aż dziesięć! Biada tym, którzy swoje talenty zakopali lub roztrwonili z niegodziwcami.


Człowiek świecki przed Bogiem jest sądzony, jako człowiek świecki, natomiast biskup wg miary, jaka należy się biskupowi. Tak więc, jeśli hierarcha jest święty i sprawiedliwy, doświadczy największej chwały, lecz biada jeśli okaże się niegodnym swojego najwyższego stanu duchownego. „Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. (Mt 25:14-30)


W innym miejscu Pisma Świętego, Bóg przez usta proroka Malachiasza mówi do niegodnych kapłanów jeszcze dosadniej: „Teraz zaś do was, kapłani, odnosi się następujące polecenie: Jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie sobie do serca tego, iż macie oddawać cześć memu imieniu, mówi Bóg Zastępów, to rzucę na was przekleństwo i przeklnę wasze błogosławieństwo, a przeklnę je dlatego, że sobie nic nie bierzecie do serca”

Jeszcze w innym miejscu Bóg mówi: „Przeklęty każdy, kto wypełnia dzieło Boże niedbale” (Jer. 48.10)


Słowa te nie są jedynie pustymi pogróżkami, ale Bóg, gdy skończyła się Jego cierpliwość, karał swoich kapłanów. Śmiercią zostali ukarani bezbożni kapłani Chofni i Pinchas, śmiercią został również ukarany ich ojciec - Arcykapłan Heli, który przymykał oczy na bezbożne postępowanie swoich synów.


Największym grzechem, który nie znajdował żadnego usprawiedliwienia w oczach Bożych była tzw. rozpusta religijna. Tym określeniem Pismo Święte nazywa zdradę Boga Prawdziwego poprzez kontakty i wspólne modlitwy z noszącymi w sobie diabła poganami.


Ten grzech, jakiego dopuszczali się starotestamentalni kapłani i arcykapłani, stawał się zgorszeniem dla całego narodu i za niego przychodziły straszne kary Boże, nie tylko na gorszycieli, ale na cały lud żydowski i miejsca w jakich mieszkali. Stało się tak za Proroka Eliasza, kiedy to w całym kraju przez trzy i pół roku nie spadła ani jedna kropla deszczu.


Historia Cerkwi pokazuje, że odrzucani byli nie poszczególni niegodni słudzy Boga, ale ostatecznie dotknęło to całą starotestamentalną hierarchię. Za zdradę i świadome odrzucenie Syna Bożego – zapowiadanego przez Proroków Mesjasza, wyrzuceni precz zostali wszyscy arcykapłani i kapłani jerozolimskiej świątyni Bożej. Bóg zerwał z nimi przymierze, a co najgorsze, ich grzech buntu i zatwardziałości stał się powodem przekleństwa jakie spadło nie tylko na nich samych, ale na cały naród żydowski.


Historia kołem się toczy.


Mija już niemal 2000 lat od czasu, kiedy to Żydzi zamordowali na krzyżu Zbawiciela i Władcę naszego Jezusa Chrystusa. Stary Testament jest już tylko historią, jednak Pasterze owiec Chrystusowych zachowują się nie lepiej, jak ci do których niegdyś Bóg skierował te słowa:

„Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą! Czyż pasterze nie powinni paść owiec? Nakarmili się mlekiem, odzialiście się wełną, zabiliście tłuste zwierzęta, jednakże owiec nie paśliście. Słabej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorej nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie odszukiwaliście, a z przemocą i okrucieństwem obchodziliście się z nimi. Rozproszyły się owce moje, bo nie miały pasterza i stały się żerem wszelkiego dzikiego zwierza.” (Jer. 34 2-5).


Musicie wiedzieć, że wielu hierarchów Cerkwi Prawosławnej jest z przekonania modernistami. Ich poglądy i nauczanie nie są już prawosławne, ale równolegle zawierają w sobie różne elementy – zarówno te ortodoksyjne jak i jawnie heretyckie, a często nawet bluźniercze.


Oni nie porzucają Cerkwi Chrystusowej, ale sprawując władzę na swoich urzędach, powoli – krok po kroku, wprowadzają nowości i „ulepszenia”, których skutkiem jest deformacja czystej wiary prawosławnej i jej zmiana na inną, która przeciwna woli Bożej, nie niesie już dla ludzi i świata życiodajnej łaski Ducha Świętego.


Wielu takich hierarchów wstąpiło w szeregi masonerii, a ich służba Bogu jest jedynie pozorna, oni tak naprawdę są już tajnymi wyznawcami lucyfera.


Im nie zależy na ratowaniu Cerkwi Prawosławnej, nie znają jej duchowej siły, nie potrafią i nie chcą prowadzić ludzi do zbawienia. Co gorsze, biskupi - masoni w sposób przebiegły i w pełni świadomy dążą do zniszczenia Cerkwi Bożej.


Wszyscy oni uczestniczą w ekumenicznych spotkaniach, w których nie dąży się do nawrócenia heretyków i ochrzczenia pogan, ale stawia się znak równości pomiędzy jedyną prawdziwą Cerkwią Prawosławną a każdą inną, nawet pogańską religią.

„Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. (Mat 7.15)


Jeśli owocem pracy duchownego jest nie rozwój, ale upadek wiary pośród ludzi, jeśli z przekonaniem szerzy on fałszywe nauki, czyli herezje: jeśli duchowny staje się jawnym zgorszeniem dla wierzących i nie zmienia swojego postępowania, to właśnie po tych złych owocach można poznać, że duchowny taki nie służy Bogu, ale diabłu.


Niemal 2000 lat temu, św. Paweł Apostoł pisał do mieszkańców Koryntu: „Tymczasem wy dopuszczacie się niesprawiedliwości i szkody wyrządzacie, i to właśnie braciom. Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego.”


Nie jest wielką tajemnicą, że dziś nie tylko ludzie świeccy, ale niestety wielu duchownych różnych stanów dopuszcza się takich właśnie grzechów!!!


Bracia i Siostry, na naszych oczach, na kraje europejskie, dokonuje się najazd dzikich tłumów mahometan, którzy w niezmiernie szybki sposób przejmują kontrolę nad miejscowościami w jakich są osiedlani. W roku 2016 mają zamieszkać również w Polsce i to w dużej mierze na Podlasiu, tam gdzie mieszka najwięcej prawosławnych.

Czy nie jest to kara Boża za grzechy? Taka sama jak najazdy pogan na zbuntowany przeciw Bogu, naród żydowski w Starym testamencie?


Dnia 17 marca br. roku, Kancelaria Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, ogłosiła komunikat wg którego Monaster został „zamknięty”.

Od tamtego dnia minęło już ponad 9 miesięcy.


Prawda jest taka, że powodem tego strasznego ataku, jaki był na nas przeprowadzony, było sprzeciwienie się zmianom jakie mają nastąpić Cerkwi, a po cichu są już od dawana wprowadzane na różnych polach życia duchowego.


W ostatnich latach, nie jesteśmy jedynymi na jakich został wylany gniew zdrajców wiary Prawosławnej.

W roku 2005 Patriarcha Jerozolimski Ireneusz w bandycki sposób został zrzucony ze swojego patriarszego tronu i w równie bandycki sposób zamknięty za drzwiami swojej kelii.

Dokonał tego obecny „patriarcha” Teofil, który obecnie mieni się być "kanonicznym".


Powodem tego zamachu był sprzeciw Patriarchy Ireneusza wobec przeklętej herezji ekumenizmu, której był on i jest nadal zdecydowanym przeciwnikiem.

Patriarcha żyje tylko dzięki pomocy swoich dzieci duchowych, którzy przy pomocy liny podają mu jedzenie i inne niezbędne produkty.


Żaden z innych prawosławnych patriarchów, metropolitów ani biskupów ani nie zaprotestował przeciw temu bezprawiu, ani nie podjął żadnych kroków w celu jego uwolnienia!!! Wszyscy milczą, a swoim milczeniem wyrażają zgodę na to cerkiewne bezprawie.


Bracia i Siostry, jeśli nie chcecie w tym wszystkim zagubić swej wiary, nie patrzcie na złe przykłady innych ludzi lub duchownych, ale sami starajcie się o swoją świętość. Módlcie się jak najwięcej, poście kiedy należy, spowiadajcie się z grzechów – nie raz, czy dwa razy do roku, ale w miarę możliwości często, aby być czystym i podobać się Bogu, aby móc GODNIE przyjmować Przenajświętsze Ciało i Krew Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, bez Których nie można osiągnąć życia wiecznego.


Czytajcie często Pismo Święte i co równie ważne - czytajcie jak najwięcej książek o życiu Świętych. Z przykładów ich życia dowiecie się jak pośród różnych sytuacji można odnaleźć drogę do Boga, jak można przetrwać choroby i cierpienia oraz przezwyciężyć pokusy. Święci nauczą Was jak wykorzystać każdy, nawet trudny dzień, jak powinno wyglądać życie prawdziwie prawosławnego człowieka; pokażą piękno i moc wiary Prawosławnej. Kto zna język rosyjski, niech sięga do oryginalnych dwunastu tomów „Żywotów św. Dymitra Rostowskiego” lub równie wartościowych książek Sergieja Aleksandrowicza Nilusa.


Bracia i Siostry, wykorzystujcie czas jaki posiadacie, gdyż on szybko ucieka i jeśli go zmarnujecie, czasu na powtórki już nie będzie.


Bóg patrzy - Czas ucieka! Śmierć goni - Wieczność czeka!


Mnisi Monasteru Św. Cyryla i Metodego

- własności Bogurodzicy -

Naszej Ihumenii


© Monaster Św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach - monasterujkowice.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.