piątek, 30 kwiecień 2021 17:33

30.04.2021 - Zmartwychwstanie Chrystusa 2021

ХРИСТОС ВОСКРЕС! Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Zmartwychwstałym, Będąc jedną Rodziną, podążającą do Królestwa Niebieskiego, niesiemy jednocześnie wielką odpowiedzialność przed Bogiem za nas samych i za siebie wzajemnie, ponieważ Chrystus powiedział: „jedni drugich ciężary noście”. W życiu monastycznym i w waszej jedności z mnichami Monasteru Śww. Cyryla i Metodego realizuje się wzajemna pomoc i dźwiganie ciężaru życiowego. Naszym mniszym obowiązkiem jest pomaganie ludziom żyjącym w świecie, w szczególny sposób atakowanym przez powszechny satanizm, który jest niewyobrażalnie aktywny, zaborczy, morderczy, bezbożny, pragnący zawładnąć duszą i ciałem człowieka, przeznaczonego do życia WIECZNEGO z Bogiem. Dokonują tego w pierwszej kolejności przez podstępną podmianę PRAWOSŁAWIA. Już od bardzo długiego czasu we wszystkich chrześcijańskich wspólnotach świata trwa spektakularna podmiana PASTERZY na Najmitów, którzy zgodnie ze słowami św. Ewangelii przychodzą po to, aby „ukraść, rozegnać owczarnię Chrystusa i zabić” w człowieku pragnienie życia wiecznego”. Do realizacji tego planu wykorzystują wszystkie dostępne im grzechy, a przede wszystkim rozwiązłość moralną od najmłodszych lat, narkotyki, mordowanie dzieci w łonach matek, perwersje seksualne, pijaństwo, rozbicie rodziny, koczowniczy sposób życia milionów, odebranie tożsamości dziecka Bożego, a w dziedzinie cerkiewnej szerzenie Apostazji, czyli zdrady Chrystusa i chrześcijańskiej doktryny i tradycji – wprowadzając różnego rodzaju zbrodnicze teologie, pogaństwo, ekumenizm, czyli bratanie się…
środa, 07 kwiecień 2021 16:14

18.04.2020 - Zmartwychwstanie Chrystusa 2020

Chrystus Zmartwychwstał !!! Chrystos Woskres !!! Droga Rodzino Cyrylo-Metodiańska! Zbawiciel nasz Jezus Chrystus, idąc na dobrowolną mękę Krzyżową, tymi słowami zwrócił się do kobiet, które idąc za Nim płakały. «Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: "Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły". Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?» >(Mat. 23. 28) Otóż my wszyscy grzeszni ludzie jesteśmy drzewem suchym … Co Pismo Święte mówi o naszej przyszłości. Oto, słowa Zbawiciela dotyczące naszych czasów: "Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą. Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec! Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści." (Mat. 24. 4-8) Każdy kto przygląda się wydarzeniom, jakie obecnie dokonują się w świecie, bez trudu dostrzeże, że ta…
środa, 07 kwiecień 2021 16:14

18.12.2019 - BOŻE NARODZENIE 2019

Droga Rodzino Cyrylo-Metodiańska! Świat w jakim żyjemy nieuchronnie przybliża się do swojego końca. Czy o tym myślimy, czy nie, ale każdego dnia czas, który został nam dany przez Boga staje się krótszy i przyjdzie jego kres, a my będziemy osądzeni za wszystkie swoje czyny - dobre i złe. Ile każdemu z nas zostało czasu do naprawy swojego życia, do poważnej pracy nad swoim zbawieniem - nikt z nas nie wie, lecz wszystko wskazuje, że niewiele. Dlatego niech każdy z was zastanowi się jak żyje, jak kocha Boga, jak wierzy i jak się modli... Niech każdy pokutuje i nawraca się ze swoich grzechów, aby nie zostać precz odrzuconym, lecz spotkać Boga miłosiernego, Który przyjmie nas do miejsca zasłużonego odpoczynku. Jako temat do refleksji cytujemy poniżej kilka pobożnych myśli świętego Sylwana Atoskiego. Niech one staną się pomocą w waszym życiu duchowym! "Kto kocha Boga, ten nieustannie o Nim myśli, a pamięć o Bogu rodzi modlitwę. Zaś modlitwa zachowuje człowieka od grzechu, bowiem umysł zajęty jest Bogiem i w pokorze ducha trwa przed obliczem Boga." "Bóg dał przykazanie: aby miłować Boga całym sercem, całym umysłem, całą duszą. A jak można kochać Boga bez modlitwy? Dlatego umysł i serce człowieka zawsze winny być otwarte…
środa, 07 kwiecień 2021 16:13

00.00.0000 - Zmartwychwstanie Chrystusa 2019

Chrystus Zmartwychwstał !!! Chrystos Woskres !!! Droga Rodzino Cyrylo-Metodiańska! Nasze krótkie rozważanie zaczniemy od przypomnienia słów naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa: "Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą. Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec! Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści." (Mat. 24. 4-8) Każdy kto przyjrzy się wydarzeniom, jakie obecnie dokonują się w świecie, bez trudu dostrzeże, że ta przepowiednia Chrystusowa wypełnia się właśnie na naszych oczach. Wojny, kataklizmy, trzęsienia ziemi, głód, nieustanne powodzie, to dla wielu regionów świata chleb codzienny. Fałszywi prorocy współczesnego świata, a nawet pojawiający się co jakiś czas fałszywie mesjasze, kuszą ludzi odciągając ich od starej - wydeptanej wiekami przez Świętych drogi zbawienia, a zastępując ją nową nauką o pokoju i zbawieniu bez Jezusa Chrystusa; bez pokuty i nawrócenia. "Wszystko jest dopiero początkiem boleści" - po tych słowach, Chrystus mówi, co będzie dalej: "Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści…
środa, 07 kwiecień 2021 16:13

04.12.2018 - BOŻE NARODZENIE 2018

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Nowonarodzonym! "Szatan nie ma możliwości zgubienia człowieka, jeśli tylko sam człowiek nie odstąpi od przebywania pod opieką Bożej Matki." - W tych krótkich słowach, święty Serafim Sarowski - jeden z najbardziej znanych rosyjskich Świętych Mistyków, streścił jaką wielką siłą obdarzył Bóg Przenajświętszą Bogurodzicę. Jak wiemy z nauczania Cerkwi, wszelkie nieszczęścia, jakie dotknęły ludzkość i ziemię, zostały zapoczątkowane przez bunt szatana, który nie chciał służyć Bogu i został za to strącony z Niebios. Ojcowie Cerkwi mówią, że Bóg wystawiając aniołów na próbę posłuszeństwa i miłości, odsłonił im człowieczeństwo Jezusa Chrystusa i zapowiedział, że będą się musieli kłaniać Bogu - Człowiekowi. Objawiając aniołom tajemnicę swojego wcielenia odsłonił im też postać Matki Bożej, która będzie ich Królową. Lucyferowi, który widział wspaniałości Niebios i był zwierzchnikiem ogromnych rzesz aniołów, zdawało się to niemożliwe, aby kobieta stworzona z prochu ziemi, miała być postawiona wyżej od wspaniałych i doskonałych chórów anielskich. Brakło mu pokory i zbuntował się i został strącony w przepaść piekielną. Od tego czasu zaczyna się nienawiść szatana ku Przenajświętszej Bogurodzicy. Bóg dla ratowania grzesznej i upadłej ludzkości, posłał na ziemię Swojego umiłowanego Syna, lecz dał ludziom również największą i najmilszą Wstawienniczkę przed Synem Swoim - Przeczystą Bogurodzicę.…
środa, 07 kwiecień 2021 16:13

06.04.2018 - Zmartwychwstanie Chrystusa 2018

Chrystus Zmartwychwstał !!! Chrystos Woskres !!! „Rzekł Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.” [Jan 11.26] Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Zmartwychwstałym! Powyższe słowa, Zbawiciel nasz Jezus Chrystus wypowiedział tuż przed wskrzeszeniem zmarłego Łazarza, którego ciało od czterech dni przebywało już w grobie. On, przedwieczny Syn Boży – druga Osoba Trójcy Świętej jest Życiem i Zmartwychwstaniem i Jedyną Prawdą. Dzięki Swej ofierze jaką złożył za nas na Krzyżu, otworzył nam zamknięte bramy Raju i dla wszystkich którzy tego pragną, dał możliwość zmartwychwstania nie tylko na wzór Łazarza, a przede wszystkim do życia wiecznego, jakie nastanie po dniu Strasznego Sądu. Dla nas wierzących – Prawosławnych Chrześcijan, którzy idąc za Chrystusem, niesiemy każdy swój Krzyż, niezachwiana wiara w Zmartwychwstanie, to nasz fundament i drogowskaz życiowy. Śmierć ciała to nie koniec, a dopiero początek życia, które nie jest już obciążone ani grzechem, ani śmiercią, ani cierpieniem, lecz dostąpi chwały, której jak pisze święty Paweł Apostoł „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.” [1 Kor 2.9] Niech zmartwychwstały…
środa, 07 kwiecień 2021 16:12

18.12.2017 - BOŻE NARODZENIE 2018

CHRYSTOS RAŻDAJETSIA !!! Droga Rodzino Cyrylo-Metodiańska! Świat w jakim żyjemy nieuchronnie przybliża się do swojego końca. Czy o tym myślimy, czy nie, ale każdego dnia czas, który został nam dany przez Boga staje się krótszy i przyjdzie jego kres. Jak ujął to jeden ze Starców Wałłamskich - „każdego dnia podpełzamy do grobu” i każda zmarnowana godzina już się nie cofnie. Ile każdemu z nas zostało czasu do naprawy naszego życia, do poważnej pracy nad swoim zbawieniem - nikt z nas nie wie. Wszystko wskazuje, że niewiele. Miliardy ludzi nie wierzą w Boga Prawdziwego w Trójcy Świętej, tyle samo nie dopuszcza od siebie myśli o strasznej karze Bożej, a pewni siebie i odstępczy pasterze i teologowie „chrześcijańscy” twierdzą, że do końca świata jest jeszcze daleko, zaś kiedy on już nastąpi, to Bóg zbawi wszystkich bez wyjątku. Kiedy nastąpi powtórne przyjście Chrystusa – nikt nie wie dokładnie, jednak sam Chrystus pouczył nas, aby poznawać ten czas po znakach, a znaków jest wiele i wszyscy trzeźwo myślący ludzie głębokiej wiary, wiedzą, że czas tego wydarzenia jest już bliski. Zgodnie ze słowami świętego Pawła Apostoła, przyjście Chrystusa poprzedzi wielkie odstępstwo od Boga (2 Tes. 1-3) Spójrzcie dookoła! - powszechne odstępstwo już się dokonuje! Ludzie…
środa, 07 kwiecień 2021 16:12

12.04.2017 - Zmartwychwstanie Chrystusa 2017

Chrystos Woskres !!! Chrystus Zmartwychwstał !!! „Zbawca nasz Jezus Chrystus uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych.” (Flp 2, 8-10). Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Zmartwychwstałym! Jezus Chrystus, Bóg nasz i Zbawiciel zwraca się do nas tymi słowami: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Każdy kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie na wieki” [Jan 11. 25-26]. Jego zmartwychwstanie, jakie dokonało się blisko 2000 lat temu w Jerozolimie, zmieniło całą historię świata, otworzyło nam utraconą drogę do Boga i stało się dla nas – ludzi żyjących dla Chrystusa, źródłem siły i nadziei na Boże miłosierdzie i sprawiedliwość. Niewierzący, bluźniercy, szydercy i wszyscy bezbożnicy żyjący dla szatana i pożądliwości tego świata, kpią sobie z męki i zmartwychwstania Chrystusowego. Nie korzystają z czasu Bożego miłosierdzia, ale prześladują wiernych Bogu, tworzą piekło na ziemi i jak widzimy, za swe czyny najczęściej pozostają bezkarni. My zaś, ludzie oddani Jezusowi Chrystusowi musimy znosić te wszystkie męki i nie jeden raz zdaje się, że zło zwycięży, a nasze cierpienia są…
środa, 07 kwiecień 2021 16:11

28.12.2016 - BOŻE NARODZENIE 2017

Droga Rodzino Cyrylometodiańska! Ciężko na jednej czy dwóch stronach napisać Wam, to co chciałoby nasz mnisze serce, czym chcielibyśmy podzielić się z Wami,ostrzec Was lub zachęcić do większej modlitwy, wiary i wytrwania w podążaniu wąską drogą Prawosławia – która jedyna pewnie prowadzi nas do zbawienia. Chrystus Rodzi się w Betlejem 2016 lat temu, aby przez świętych Swoich Apostołów i Świętą Cerkiew Apostolską – przekazać nam św. Ewangelię – która jest Konstytucją naszego życia chrześcijańskiego. W jej świetle mamy układać całe nasze życie świeckie i duchowe. W świetle Pisma Świętego widzimy, że na świecie są dzieci Boże i dzieci diabła! Zastanówmy się do której grupy należymy przez nasze czyny w codziennym życiu? Chrystus też nas ostrzega: Nie ten, kto mówi: Hospodi Pomiłuj – nawet 1000 raz, ale kto wypełnia wolę Ojca Mego – ten wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Świat był i jest podzielony – na świat Boży i świat diabła. Mądrzy szukają Nowonarodzonego Króla i podążają za Nim aż do Jerozolimy, a król Izraela Herod i cała Jerozolima zadrżała ze strachu, aby nie stracić ciepłych posadek i nie dzielić się władzą z Nowonarodzonym Królem, aby Mu nie oddać berła Judzie powierzonego, aby Mu nie oddać Winnicy danej Izraelowi w dzierżawę ...…